Изборни предмети - Мастер студије  


Презентације предмета:

- Елементи динамичке анализе

- Комбинаторни алгоритми

- Компјутерска геометрија

- Математичко програмирање

- Методе и алгоритми дискретне математике у музици

- Нумеричке методе у финансијама

- Нумеричке методе у рачунарству

- Системи апроксимативног закључивања

- Теорија алгоритама

- Теорија графова


        
Ваша ip адреса: 35.153.73.72
Број клијената на вези: 1
Server Uptime:
65 dana 23 sati 58 minuta 21 sek


Претрага:
Одаберите предмет:
Текст претраге:


[Страна 1]

© 2009. - 2019. Катедра за математику / Факултет организационих наука, Јове Илића 154, Београд