Objavljene knjige

Knjige za visoko obrazovanje

 • Đorić, D., Lazović, R. (2010), Matematika 1, Fakultet organizacionih nauka, Beograd

  [Zvaničan udžbenik za predmet Matematika 1 na FON-u od 2010. godine]

 • Đorić, D., Lazović, R., Jovanov, Đ. ( 2009, 2008), Matematika 2 - zbirka zadataka i primeri kolokvijuma, Fakultet organizacionih nauka, Beograd

  [Zvanična zbirka za predmet Matematika 2 na FON-u od 2007. godine]

 • Lazović, R., Đorić, D., Jovanov, Đ. ( 2009, 2008), Matematika 1 - zbirka zadataka i primeri kolokvijuma, Fakultet organizacionih nauka, Beograd

  [Zvanična zbirka za predmet Matematika 1 na FON-u od 2007. godine]

 • Đorić, D. ( 2009, 2007, 2005), Matematika 3 - zbirka rešenih zadataka, Fakultet organizacionih nauka, Beograd

  [Zvanična zbirka za predmet Matematika 3 na FON-u]

 • Đorić, D., Jevremović, V., Mališić, J., Nikolić-Đorić, E. (2007), Atlas raspodela, Gradjevinski fakultet, Beograd Spisak radova u kojima je ova knjiga citirana

  [Knjiga je namenjena istraživačima i studentima, a prema kataloškom kartonu Narodne biblioteke Srbije knjiga je klasifikovana kao monografija]

 • Lazović, R., Đorić, D., Jovanov, Đ. ( 2007, 2004, 2003, 2001, 1999, 1996) Matematika 1 - zbirka zadataka, Fakultet organizacionih nauka, Beograd

  [Zvanična zbirka za predmet Matematika 1 na FON-u od 2007. godine]

 • Jovanov, Đ, Lazović, R., Đorić, D. ( 2005), Matematika 1 i 2 - zbirka zadataka, Fakultet organizacionih nauka, Beograd

  [Zvanična zbirka za predmete Matematika 1 i Matematika 2 na FON-u]

 • Đorić, D. ( 2004), Matematika 2 - zbirka rešenih zadataka, Fakultet organizacionih nauka, Beograd

  [Zvanična zbirka za predmet Matematika 2 na FON-u]

 • Stojanović, M., Đorić, D., Lazović, R. ( 2004, 2002), Matematika 2 - zbirka zadataka, Fakultet organizacionih nauka, Beograd

  [Zvanična zbirka za predmet Matematika 2 na FON-u]

 • Đorić, D. ( 2002, 2000), Matematika 2 - Rešeni primeri, Fakultet organizacionih nauka, Beograd

  [Zvanična zbirka za predmet Matematika 2 na FON-u]

 • Đorić, D., Lazović, R., Stojanović, M. ( 1999), Zbirka zadataka iz matematika II , Fakultet organizacionih nauka, Beograd

  [Zvanična zbirka za predmet Matematika 2 na FON-u]

 • Đorić, D. ( 2003), Matematika i MATLAB - laboratorijske vežbe, Viša elektrotehnička škola, Beograd

  [Priručnik za rad na časovima u računarskoj laboratoriji]

 • Đorić, D., Jovanov, Đ., Lazović, R. ( 2002, 2000, 1997, 1995) Matematika 1 - zadaci sa ispita i kolokvijuma, Fakultet organizacionih nauka, Beograd

  [Zbirka sadrži komplete kolokvijuma i pismenih ispita na FON-u u periodu od 1994 do 2002. godine]

 • Đorić, D. ( 2002), Matematika - laboratorijske vežbe, Viša elektrotehnička škola, Beograd

  [Priručnik za rad na časovima u računarskoj laboratoriji]

 • Đorić, D. ( 2001), Numerička matematika - laboratorijske vežbe, Viša elektrotehnička škola, Beograd

  [Priručnik za rad na časovima u računarskoj laboratoriji]

 • Lazović, R., Stojanović, M., Đorić, D. ( 1995) Vežbe iz matematike II - diferencijalne jednačine, Fakultet organizacionih nauka, Beograd

  [Zbirka sadrži zadatke predvidjene za vežbe iz predmeta Matematika II na FON-u]

 • Lazović, R., Đorić, D., Jovanov, Đ. ( 1995) Vežbe iz matematike I - treći deo, Fakultet organizacionih nauka, Beograd

  [Zbirka sadrži zadatke predvidjene za vežbe iz predmeta Matematika I na FON-u]

 • Jovanov, Đ., Lazović, R., Đorić, D., Stojanović, M. ( 1994) Vežbe iz matematike I - drugi deo, Fakultet organizacionih nauka, Beograd

  [Zbirka sadrži zadatke predvidjene za vežbe iz predmeta Matematika I na FON-u]

 • Đorić, D., Jovanov, Đ., Lazović, R. ( 1994, 1995) Vežbe iz matematike I - prvi deo, Fakultet organizacionih nauka, Beograd

  [Zbirka sadrži zadatke predvidjene za vežbe iz predmeta Matematika I na FON-u]

 • Knjige za srednje obrazovanje

 • Đorić, D., Jovanov, Đ., Lazović, R. ( 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000) Matematika za prijemni ispit na tehničkim i prirodnomatematičkim fakultetima , Fakultet organizacionih nauka, Beograd

  [Knjiga predstavlja priručnik za obnavljanje i uvežbavanje celokunog srednjoškolskog programa matematike za gimnazije]

 • Knjige za osnovno obrazovanje

 • Vuković, Lj., Đorić, D., Mladenović, P. ( 2010, 2006, 1999) Pripremni zadaci za matematićča takmičenja za učenike 7. i 8. razreda , Društvo matematičara Srbije, Beograd

  [Knjiga je objavljena u seriji Materijali za mlade matematičare, sv.36 i sadrži 789 zadataka na 312 strana]

 • Vuković, Lj., Đorić, D. ( 2010, 2003) Pripremni zadaci za matematička takmičenja za učenike 6. razreda , Društvo matematičara Srbije, Beograd

  [Knjiga je objavljena u seriji Materijali za mlade matematičare, sv.41 i sadrži 610 zadataka na 174 strane]

 • Đorić, D., Vuković, Lj. ( 2002) Zbirka zadataka za učenike šestog razreda, Nauka, Beograd

  [Knjiga je objavljena u seriji Matematika - takmičenja]

 • Đorić, D., Vuković, Lj. ( 2002) Zbirka zadataka za učenike petog razreda, Nauka, Beograd

  [Knjiga je objavljena u seriji Matematika - takmičenja]

 • Đorić, D., Vuković, Lj. ( 2000) Odabrani matematički zadaci za učenike petog razreda, VES, Beograd

  [Knjiga je namenjena učenicima koji se pripremaju za takmičenja iz matematike]

 • Đorić, D., Vuković, Lj. ( 1999, 1997) Matematika za sedmi razred osnovne škole - pripremimo se za takmičenja, Nauka, Beograd

  [Knjiga sadrži 250 zadataka sa rezultatima i rešenjima]

 • Đorić, D., Vuković, Lj. ( 1999) Matematika - 5. razred - domaći zadaci, Zmaj, Novi Sad

  [Knjiga je namenjena nastavnicima i učenicima kao pomoć u redovnoj nastavi matematike]

 • Đorić, D., Vuković, Lj. ( 1999) Matematika - 6. razred - domaći zadaci, Zmaj, Novi Sad

  [Knjiga je namenjena nastavnicima i učenicima kao pomoć u redovnoj nastavi matematike]

 • Đorić, D., Vuković, Lj. ( 1998) Domaći zadaci iz matematike za učenike 5. razreda osnovne škole , Zmaj, Novi Sad

  [Knjiga je namenjena nastavnicima i učenicima kao pomoć u redovnoj nastavi matematike]

 • Đorić, D., Vuković, Lj. ( 1998) Domaći zadaci iz matematike za učenike 6. razreda osnovne škole , Zmaj, Novi Sad

  [Knjiga je namenjena nastavnicima i učenicima kao pomoć u redovnoj nastavi matematike]

 • Đorić, D., Vuković, Lj. ( 1997) Matematika za šesti razred osnovne škole - pripremimo se za takmičenja, Nauka, Beograd

  [Knjiga sadrži 275 zadataka sa rezultatima i rešenjima]

 • Vuković, Lj., Đorić, D. ( 1997) Još malo matematike za osmi razred osnovne škole , Nauka, Beograd

  [Knjiga sadrži zadatke za dodatni rad i pripremu takmičara]

 • Đorić, D., Vuković, Lj. ( 1994) Još malo matematike za sedmi razred osnovne škole , Nauka, Beograd

  [Knjiga sadrži zadatke za dodatni rad i pripremu takmičara]